Technologia strawbale

Technologia glinosłombala (ang. strawbale) jest jedną z najstarszych technik budowlanych. Postęp cywilizacyjny stopniowo wypierał metody naturalne i materiały organiczne. Cegła stała się synonimem solidności i bezpieczeństwa w opozycji do zwartej zabudowy drewnianej, która przyczyniała się do rozprzestrzeniania pożarów i faktycznie stwarzała zagrożenie.

Dziś znów zaczyna wracać podejście ponowoczesne do technik budowlanych… Wpływ skomplikowanych procesów technologicznych na środowisko, ogromne straty energii, zasobów a także koszty eksploatacji i utylizacji materiałów skłoniły ludzkość do poszukiwania rozwiązań najprostszych i najmniej energochłonnych.

Strawbale jako technologia w biobudownictwie to w skrócie konstrukcja drewniana wypełniana balotami słomy i tynkowana zaprawą glinianą.