Powstał pierwszy nanohabitat!

                Powstał pierwszy nanohabitat!!! Dzięki partnerstwu Grupy Cohabitat oraz Polskiego Biura Projektowego UNDP (w ramach projektu EKONOMIA SPOŁECZNA) powstał pierwszy domek. Budowa przebiegała w trybie warsztatowym. Konstrukcja nanohabitatu została specjalnie zaprojektowana na potrzeby kostek słomy. 35 osób – podzielonych na 4 grupy -miało w 10 dni postawić konstrukcję drewnianą oraz wymurować ściany ze słomy. Udało się! Dzięki partnerstwu z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zrealizowana została niezwykle ważna misja. W warsztatach brała udział młodzież z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi. Celem tego działania jest popularyzacja technologii budownictwa naturalnego wśród społeczności, które mogą wykorzystać te rozwiązania dla własnych korzyści.
Bardzo dziękujemy wszystkim warszatowiczom, wolontariuszom oraz odwiedzającym nas gościom za wspaniałą atmosferę mimo majowych mrozów, za wspólne posiłki,klimaty przy ognisku…